Styrelse

BRF Ektorp

Ektorpsvägen 13-15

Edinsvägen 14-20

131 45 Nacka

Styrelsemedlemmar:


Ordförande:            Kjell Larsson

Kassör:                   Ulla-Britt Svensson

Sekreterare:           Lena Källman

Styrelseledarmot:   Henrik Fredrikson

Styrelseledarmot:   Marie Lundberg

Suppleant:              Joakim Meier

Suppleant:              Karin Lilje

Suppleant:              Oskar Wåhleman

För kontakt med styrelsen, använd nedanstående e-post adress:

styrelsen@brfektorp.se

Copyright © All Rights Reserved